MGB teknik Özellikler

Hafif alaşımlı Orta Kirişli Köprü (MGB) 1971 yılında tanıtıldığında askeri köprüleme sistemlerine yönelik yeni bir standart oluşturdu. O zamandan beri WFEL dünya çapında 38 farklı müşteriye 500’den fazla ünite satmıştır.

MGB devamlı değişerek sürekli gelişen köprüleme üniteleri ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kolayca taşınabilen, hızlı kurulan, kolayca uyarlanabilen ve fiyat olarak uygun olması onu çok çeşitli askeri ve acil durum yardımı durumları için ideal çözüm haline getirmektedir.

MGB 4 metre (13ft 2 inch) genişliğinde taşıt yolu sağlayan, iki kiriş sistemli güverte köprüdür. Temel yapı ünitesi yedi çok hafif alaşımlı bileşenlerden oluşmaktadır. Ünitelerden ikisi kaldırılmak için altı kişi gerektirmektedir. Yapının diğer üniteleri ise dörder kişi gerektirmektedir. Güverte üniteleri ise iki kişi tarafından kaldırılabilinmektedir.

Yerleştirme Seçenekleri

Üç MGB yerleştirme seçeneği: Tek katlı, İki katlı, bağlantı destekli iki katlı

MGB tek açıklıklı köprüler aşağıdaki şekillerde kurulabilinmektedir:

Farklı köprü uzunlukları kapsanacak açıklığa uygun olarak seçilen bölme sayılarına göre değişiklik göstermektedir. Her bir bölüm 1.83 metre (6 ft) uzunluğundadır.

Konstrüksiyon

Tek katlı MGB köprüsü iki kiriş oluşturacak şekilde üst panellerin birbirine mandallanmasıyla ve uçlarının kıyı taşıyıcısına bağlanarak sabit bir iskelet oluşturulmasıyla kurulmaktadır.

İki katı MGB köprüsünde ise iskelet yapı, bağlantı panelleri ve köprünün eğimli rampalarını oluşturan konik panel uçlarını dahil eden birlikte alt ve üst panellerden oluşmaktadır.

Bağlantı destekli MGB (LRS) seti birbirine bağlanarak her bir kirişin altında sıralanan 3,66 (12 ft) metre uzunluğunda olan desteklere ek olarak 1,83 metre uzunluğunda olan kısa destekler içermektedir.

Bu destekler her bir alt kirişin 2 metre (6 ft 6in) altına yerleştirilmiştir ve destekleme bölümü dikey duruma getirildikten sonra elle ya da vinç yardımıyla çekilerek gerdirilirler. Bu işlem ise tamamıyla sağlamlaştırılmış bir iskelet oluşturmaktadır.

Açıklık Bağlantı Seti

Konstrüksiyon

Un conjunto de unión de luces de puente MGB
Bir MGB Açıklık Bağlantı Seti

MGB Açıklık bağlantı seti üstte birbirlerine pinlenen ve alt kısmında da hidrolik artikülatör ile bağlanan açıklık bağlantı sütunlarından oluşmaktadır.

Açıklık bağlantı seti iki katlı MBG köprüsüne çok açıklıklı kapsama kapasitesi vermekte ve köprülerin hem sabit hem de yüzer destekler üzerinde kurulma olanağı sunmaktadır. Bu durum var olan desteklerin, dubaların, eldeki mevcut malzemeler ile yapılmış köprü ayaklarının ve MGB portatif köprü ayaklarının çeşitli kombinasyonlarının kullanılmasını da içermektedir.

MGB Çift katlı çok açıklıklı köprüler MLC (Askeri yük sınıfı) 70(T) olarak sınıflandırılan iki ya da açıklık yapısı formunu alabilmektedir. İki açıklıklı köprü toplamda 51.1 metrelik (169ft) uzunluğunda olabilecekken 3 açıklıklı ise maksimum 76 metrelik uzunluğunda kurulabilinmektedir. Bunun için 24 kişi ana köprü için, sekiz kişi MGB portatif köprü ayakları için ve sekiz kişi de demirleme için olmak üzere toplamda 40 personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Yüzer MBG’ler

MGB köprülerinin çok yönlülüğü sabit köprü bileşenlerinin yüzer köprü parçaları rolüne uyarlanabilmesi ile kendini gösterebilmektedir. Yüzer MGB’ler tek ya da iki katlı konfigürasyonlarda kurulabilinmektedirler.

Un MGB flotante
Yüzen bir MGB

İki katlı yapılar 26.5 metreye (86.ft 11in) kadar koyların kapsanmasında kullanılmakta ve belirgin ölçüde gel-git olayların yaşandığı durumlarda kullanılması uygundur.

Tek katlı yapılar ise MLC 60(T) yük sınıfına kadar yüzer ya da feribot köprülerin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Tek ve iki katlı yüzer MGB’ler ya tek katlı reze bağlantılı MGB dubalar ile taşınan standart MGB üstyapılar ile ya da artikülâsyonu sağlayan iki katlı açıklık bağlantı setleri kullanılarak kurulabilinmektedir. Bu köprülerin uzunlukları elde bulunan donanımlarla sınırlıdır.

MGB Dubaları

MGB dubaları donanma sınıfı alüminyum alaşımdan üretilmiştir.

Her bir Köprü ayağını oluşturmak için iki duba sırt sırta bağlanmıştır. Üç köprü ayağı bir iniş takımı salı oluşturmaktadır. Tahrik edilen köprü ayakları su tepkili üniteye sahip olan 75HP dizel bir motor ile sürülmektedir. Tamamıyla yüklü köprü ayakları 2.5m/sn’lik akış hızında çalışabilmektedir (4.85 düğüm).

Mach MGB ve Korkuluk

El sistema de construcción MACH en uso
MACH kurulum sistemi kullanılırken

MACH MGB (El ile mekanik olarak desteklenen kurulum) yapım ekibini 25 kişiden dokuza indirgeyen, bununla birlikte ek zaman gerektirmeyen yarı mekanize köprü kurulum sistemidir.

Bunu ayrı bir toplanma alanında MGB bileşenlerini önceden hazırlayarak elde edilmektedir. Bundan sonra köprü uygun bir vinç ya da HIAB aracı kullanılarak kurulmaktadır.

MACh MGB mekanik kullanımı desteklemek üzere tasarlanan özel bileşenlerle desteklenen standart MGB bileşenlerini kullanmaktadır.
Özel amaçlı sistemler ile kıyaslandığında MACH MGB’nin avantajları şunlardır:

MGB Korkuluğu

Un pasamanos MGB
Bir MGB korkuluğu

MGB korkululuğu hem askeri hem de sivil sürücülerin taşıt yolu genişliği farkındalığını belirgin ölçüde artırmak için tasarlanmıştır.

Yatay korkuluklu dikey direkler köprünün köprü boyunda devam eden bir bariyer oluşturmaktadır. Korkuluk bileşenleri MGB paletinde ya da bir ünite taşıyıcısında taşınabilinmektedir.

MGB Ürün Uygulamaları

Tek Katlı MLC 70(T)’da 9.8 metrelik açıklıklara kadar
Çift Katlı MLC 70(T)’da 31.1 metrelik açıklıklara kadar
2 ya da 3 çok açıklıklı İki Katlı 2 açıklıklı: 51.1 metrelik açıklıklarda MLC 70(T)
3 açıklıklı: 76 metrelik açıklıklarda MLC 70(T)
İki Katlı Bağlantı Destekli MLC 60(T)’de 49.4 metrelik açıklıklara kadar
Yüzer MGB: Tek Katlı MLC 70(T)’de 49.4 metrelik açıklıklara kadar
MACH(İnsan gücü ile Mekanik olarak desteklenen Kurulum) Azaltılmış insan gücü için