APFB Teknik Özellikler

Hafif ve portatif olmasına rağmen APFB paletli ve tekerlekli araçları taşıyabilmek için MLC 35 askeri yük sınıflandırmasına sahiptir. Hem üst geçit hem de serbest yüzen feribot sistemi olarak çalıştırılarak ıslak hem kuru açıklıkları kapsamak için kullanılabilinmektedir.

APFB köprüler çok çeşitli çalışma ve iklim koşulları altında hafif ve ileri uçuş kuvvetleri ya da afet sonrası yardım ekipleri tarafından kolayca kullanılabilinmektedirler.

APFB kara, deniz ya da hava yoluyla taşınabilmek üzere ve taşıma işlemleri için kendi treylerlerin, DROPS paletlerinin ya da ISO konteynırlarının yapılandırmalarını kullanmak üzere tasarlanmıştır.

APFB’ler helikopter altı asılı yükler ya da Orta Gerilimli Platformlar (MSP’ler) olarak C130 Hercules tarafından taşınabilinmektedirler.

Un helicóptero Chinook coloca una carga DROPS en posición
Bir Chinook helikopteri DROPS yükünü yerine taşırken

Birkaç oldukça yeni bileşenleriyle APFB için Orta Kirişli Köprü (MGB) sisteminin kabiliyetlerini ve servis ömrünü arttırmıştır.

Tam APFB sistemi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

Desteklenmiş (Güçlendirilmiş) APFB

Yeni Tek Katlı Güçlendirilmiş Bağlantılı MGB’nin tanıtılması, 29.2 metrelik eğime kadar MGB’nin yük kapasitesinin MLC 35’ye kadar çıkarılmasına olanak vermiştir.

Una capacidad de carga de MLC 35 en 29,2 metros
29.2 metrelik köprü üzerinde MLC 35 bir yük

Bağlantı Güçlendirilmiş set, standart MGB destek bağlantıları, pinler ve gerilim ekipmanlarına ek olarak ayarlanabilir çatı merteğini, sabitleme bağlayıcıları ve gerilim bağlantılarını içermektedir.

APFB destekli köprü akan suda kurulabilinmektedir. Köprü kurulum/geri toplama rampası ve köprünün zemine sabitlenmesini sağlayan ruloların tanıtılması yardımıyla köprünün kurulumu geleneksel kurulum metotlarından daha hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Kurulumu sırasında güvenliği arttırmak için Desteklenmiş APFB yeni modüler düşme önleyici sisteme sahiptir.

Her bir köprü kirişinin üzerinde asılı güvenlik şeritleri bulunmaktadır. Operatörlerin kurulum işlemi sırasında geri sarmalı iplerle güvenlik şeritlerine takılı olan emniyet kemerleri takmaktadırlar. Bu kurulum zamanını artırmadan güvenlik önlemlerini büyük ölçüde arttırmaktadır.

İleri Uçuş APFB

İleri Uçuş APFB hafif ve ileri uçan kuvvetler taraşından kurulmak ve kullanılmak üzere tasarlanan 14.5 metrelilik açıklıkçığa sahip tek açıklıklı MLC 35 köprüdür. Dört adet özel tasarlanan katlanabilen treylerler özel tek bir DROPS paletinde taşınabilinmektedir.

Los paneles superiores se sujetan a ambos extremos
Üst paneller ucuca pinlenmiş durumdalar

Üç parçalı kıyı taşıyıcı kirişi, iki parçalı çekme kirişi ve hafif yaklaşım rampaları da dâhil olmak üzere tüm İleri Uçuş APFB köprü bileşenleri kullanılan treyler alanına sığmak üzere ve minimum ağırlıkta tasarlanmıştır.

Temel İleri Uçuş APFB ucuca eklenen üst panellerden oluşan, köprünün her iki ucuna ve kıyı taşıyıcıları tarafından desteklenen iki kirişten oluşmaktadır. Yaklaşım rampaları güverteye dört metrelik genişlik vererek şekilde kirişler arasındaki boşlukları dolduracak şekilde güverte ünitelerinin sonlarına sabitlenmiş durumdadırlar.

APFB Üstgeçidi

Geleneksel köprü yapısı hasar gördüğünde ya da ağır trafiği kaldırabilecek durumda olmadığında APFB Üstgeçidi kurularak sivil ya da askeri trafiğin yeniden akması sağlanabilinmektedir.

Köprünün kilit noktalarına treylerde taşınan dolgu plakalarının dahil edilmesi APFB Üstgeçidinin altındaki köprünün hasar görmüş bölümleriyle temas etmemesi sağlanmıştır.

14.5 metrelik açıklıkliğa sahip APFB Üstgeçidi hem paletli hem de tekerlekli MLC 35 olarak sınıflandırılmıştır. İleri Uçuş APFB’de olduğu gibi Üstgeçit de hafif ve ileri uçan kuvvetler tarafından kurulabilinmektedir.

APFB Feribotu

Un Transbordador APFB
APFB Feribotu

APFB Feribotu hem paletli hem de tekerlekli araçlar için 35 MLC olarak sınıflandırılmış serbest dolaşımlı ro ro feribotudur. Her uçunda altı duba üzerine monte edilmiş menteşe dikmeli modüler bir köprüdür.

Köprü yapısı kurulduğu bölgede dubalar üzerinde altı ayak semeri tarafından sabitlenmiştir. Ayaklardan ikisi kolay manevra yapabilmesi için dizel tahrik ünitesine bağlıdır.

APFB Feribotu yük kapasitesini MLC 35’e çıkaran ek sabit bir menteşeye sahip kendisini ispat etmiş MLC 27 feribotuna dayandırılarak geliştirilmiştir. Her duba giren suyun anında boşaltılmasına olanak sağlayan kendi kendini boşaltan bir sisteme sahiptir. İniş dubalarının yükseltilip kaldırılması için kullanılan hidrolik sistem dubaları çalıştıran dizel motoru tarafından çalıştırılmaktadır.

Dubalarda bulunan yürüme yolları feribot büyük yükler taşıdığında ekip elemanlarına serbestçe dolaşma olanağı vermektedir.

APFB Feribot’unun altı dubası, palet başına biri motorla çalıştırılan ikisi standart duba olmak üzere özel edilmiş iki DROPS paleti tarafından taşınmaktadır. Bir entegre atma sistemi, dubalar kıyı üzerinde alçaltıldığında dubaları sıralı olarak suya atmaktadır. Dubaların geri toplanma işleri özel edilen DROPS paletlerinin entegre vinç sistemiyle yapılmaktadır.

APFB Nakledilmesi

Havadan Taşınabilir Feribot Köprü sisteminin modüler olması askeriyenin ya da sivillerin birçok acil durum gereksinimleri karşılayabilmek için çeşitli setlerde konfigüre edilebilmesine olanak sağlamaktadır.

APFB’nin tamamı altı standart ve iki özel duba DROPS paletleri üzerinde istiflenmek ve taşınmak üzere konfigüre edilmiştir.

Descargando de un MMLC
Bir MMLC’den yük indirilirken

Her bir palet yükü MMLC ve IMMLC araçlar üzerinde, helikopterlerin altında asılı olarak, C130 Hercules uçağında ya da deniz taşımacılığı için yeniden konfigüre edildikten sonra ISO konteynırlarda taşınabilinmektedir.

Sistemin tamamı kurulum rollerinin tümüne cevap verebilecek tüm gerekli donanımı sağladığından dolayı, onları hareket ettirmek için sekiz DROPS aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan keşifler yalnızca belirli mevzilemelerin gerektiğini, daha sonra DROPS yüklerinin yeniden düzenlenerek hareket ettirilmelerine gerek kalmadan lojistik ihtiyaçları azalttığını göstermiştir. Araçların sayısını üçe düşürerek gibi beş farklı düzenleme daha yapılabilinmektedir.

Afet Sonrası Yardım İçin APFB

Una operación de ayuda de emergencia civil
Bir sivil afet sonrası yardım operasyonu

2004 Aralık ayı Tsunaminin açık olarak gösterdiği gibi acil yardım ekiplerinin yüz yüze kaldığı en kritik problemlerden biri köprülerin kaybıdır.

Deprem ya da sel sonrası hasarlı köprüler erzakları ve yüksek sayıda insanları hızlı bir şekilde taşımak imkânsız hale gelmektedir.

APFB köprü ve feribotlar ihtiyaç haline olan insanlara ulaşmak yapıların hızlı tamiri ya da hızla karşıya geçmeye ihtiyaç duyulduğu durumlarda anında kurulmaya hazırdır.

Gerekli kaynaklara sahip herhangi bir orduya, devlet dairesine, yardım kuruluşu ya da sivil toplum kuruluşuna ait acil müdahale ekibi herhangi bir merkezi ya da bölgesel depo stokundan 48 saat içerisinde bir APFB’yi kurabilmektedir.

35 tonluk tırları kaldırabilen bir APFB kurulduktan hemen sonra yardım konvoyları anında üzerinden geçiş yapabilecektir.

Askeri C-130 Herkules ya da sivil kargo uçağı tarafından dünyanın her bir yerine taşınabilen APFB en uzak noktalara hafif tır, SUV ya da helikopter ile ulaştırılabilinmektedir.

Standart bileşenleri sahada köprü tasarım becerileri gerektirmemesi onu eğitimli personeli tarafından birkaç saat içerisinde ağır bölümler kaldırılmadan kurulabilir ve ana yapı da bakım gerektirmemektedir.

APFB’nin lokal eko sistemi etkileyebilecek büyük inşaat temellerine ihtiyaç duymadığından düşük çevresel etkiye sahiptir.

APFB — Teknik Özellikler

İleri Uçuş MGB
Maksimum açıklık 14.5 m
Genişlik 4 m
Askeri Yük Sınıflandırması (MLC) 35
Ekip 12 + 1 SA (Sağlık Astsubayı)
MGB Üstgeçit
Maksimum açıklık 14.5 m (rampalar hariç)
Genişlik 4 m
Askeri Yük Sınıflandırması (MLC) 35
Ekip 12 + 1 SA (Sağlık Astsubayı)
Tek Katlı Güçlendirilmiş MGB
Maksimum açıklık 29.2 m
Genişlik 4 m
Askeri Yük Sınıflandırması (MLC) 35
Ekip 24 + 1 SA (Sağlık Astsubayı)
MGB Feribotu
2’si motor ile çalıştırılman toplam 6 duba dahil
Maksimum açıklık Sınır yok
Genişlik 4 m
Askeri Yük Sınıflandırması (MLC) 35
Ekip 14 + 2 SA (Sağlık Astsubayı)